Geluid harder / geluid zachter

Aan de linker zijde van het toestel is een knop om het geluid van de smartphone harder en zachter te zetten.
Door op het onderste deel van de knop te drukken zal het volume verminderen.
Door op het bovenste deel van de knop te drukken zal het volume vermeerderd worden.

nl_SM-G800FZKAPHN_000245076_L-Perspective_black_geluid