Aanzetten / Uitzetten

Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

nl_SM-G800FZKAPHN_000245094_Dynamic_black_arrow

Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,  moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt (rode pijl) en tikt u op “Uitschakelen”.
Er zijn tevens keuzes voor “vliegtuigstand”,  “opnieuw opstarten” en een “alarmstand”.

Screenshot_2015-04-19-12-31-51